B2 - Program STEREO - modul SKLADY


Školení je určeno uživatelům programu STEREO, kteří již zakoupili nebo uvažují o koupi programu v licenci obsahující také modul Sklady.

 

Druh kurzu

Jednodenní školení s projekcí a individuální prací na počítači s programem.

 

Úvod ke kurzu

Absolventi kurzu B2 by měli rutinně ovládat základní funkce modul Sklady v programu STEREO včetně návazností na modul Účetnictví.

 

Určení


Školení je určeno uživatelům programu STEREO, kteří již zakoupili nebo uvažují o koupi programu v licenci obsahující také modul Sklady.

 

Návaznost


Kurz B2 ve spojení s ostatními kurzy typu „B“ pokrývá celý program STEREO. Výhodou také může být již absolvované školení typu A (Teorie podvojného účetnictví).


Obsah kurzu

 

Školení B2 se věnuje

 • aplikaci dosud získaných znalostí o účtování v podvojném účetnictvím v programu STEREO
 • rutinnímu zvládnutí programu STEREO v modulu Sklady
 • výuce používání programu pro specifické činnosti, které se vyskytují v praxi.

 

Osnova

 • Struktura programu
 • Založení nové firmy a nastavení jejích parametrů
 • Úvod do modulu Sklady
 • Základní parametry skladu
 • Metody oceňování (pevné ceny, průměrné ceny)
 • Metody účtování (A nebo)
 • Ceník
 • Vysvětlení nejdůležitějších údajů
 • Pořízení ceníkové karty a princip vazby na ostatní části modulu
 • Pohyby skladových položek
 • Příjemky (počáteční stavy skladu)
 • Výdejky
 • Fakturace
 • Objednávky
 • Dodací listy
 • Montážní listy
 • Výroba
 • Převody položek mezi sklady
 • Mezipoložkové převody
 • Inventura
 • Tiskové sestavy

 


V kurzu je obsaženo:

 • vlastní školení
 • tištěné materiály a pomůcky
 • psací potřeby
 • celodenní nápoje a občerstvení