B1 - Program STEREO - modul ÚČETNICTVÍ


Cílem kurzu B1 je seznámit absolventy s ovládáním programu STEREO a naučit je rutinně pracovat s modulem Účetnictví.


Druh kurzu

Dvoudenní školení s projekcí a individuální prací na počítači s programem.


Úvod ke kurzu

 

Cílem kurzu B1 je seznámit absolventy s ovládáním prostředí programu STEREO a naučit je rutinně pracovat s modulem Účetnictví.


Určení

 

Kurz je určen začátečníkům (i mírně pokročilým) v podvojném účetnictví i v programu STEREO, kteří ve své praxi budou používat (používají)modul Účetnictví.


Návaznost

Kurz B1 ve spojení s ostatními kurzy typu „B“ pokrývá celý program STEREO. Výhodou také může být již absolvované školení typu A.

 

Obsah kurzu

 

Školení B1 se věnuje

 • aplikaci dosud získaných znalostí o účtování v podvojném účetnictvím přímo v programu STEREO
 • základnímu seznámení s ovládáním programu
 • struktuře a ovládání modulu Účetnictví a aplikaci účtování na praktických příkladech.

 

Osnova

 • Struktura programu (orientace v něm)
 • Založení nové firmy, nastavení jejích parametrů
 • Úvod do modulu Účetnictví
 • Počáteční stavy (účtů, dokladových řad)
 • Účetní deník (vysvětlení důležitých pojmů, jednoduchý účetní případ, složený účetní případ bez daně, složený účetní případ s daní, rozúčtování)
 • Závazky a pohledávky (vysvětlení důležitých pojmů, pořizování dokladů)
 • Způsoby účtování ZaP
 • Způsoby úhrad ZaP
 • Hledání, třídění a tiskové sestavy agend
 • Pokladna
 • Banka (Převodní příkazy, Bankovní výpisy)
 • Saldokonto
 • Zpracování DPH a přiznání k DPH
 • Kontrolní mechanismy účetnictví (hlavní knihy)
 • Výkazy (výkaz rozvahy, výkaz zisků a ztráty)
 • Účetní závěrka v programu
 • Zálohování dat

Funkce:

 • Vzájemné zápočty
 • Haléřová vyrovnání
 • Storna dokladů
 • Dobropisy

 


V kurzu je obsaženo:

 • vlastní školení
 • tištěné materiály a pomůcky
 • psací potřeby
 • celodenní nápoje a občerstvení