Ovládací program OptimaCR pro registrační pokladny OPTIMA a QMP

Stáhnout demoverzi Stáhnout dokumentaci

Zajišťuje nejen propojení registrační pokladny OptimaCR s programem pro skladové hospodářství SKLAD, ale také jednoduché a rychlé nastavení pracovních a ovládacích prvků pokladny.

Ovládací program umožňuje:

1) Komunikaci mezi pokladnou OptimaCR a programem SKLAD neboli spojení mezi počítačem a pokladnou s možností přenášet:

a) Ceník zboží (seznam PLU) - ze SKLADU do pokladny, s uvedením názvu, prodejní ceny s daní, čísla PLU, čárového kódu, skupiny DPH, a s odkazem na propojení na jiné PLU.

b) Seznam prodejů z pokladny do SKLADU, vytvoření účtenek a odepsání ze stavu skladu. Údaje lze buď jen načíst pro infor- mativní přehled, nebo přenést do SKLADU s výmazem prodejních dat z pokladny.

2) Naprogramování registrační pokladny Optima neboli nastavení následujících údajů a jejich přenos do pokladny: skupiny DPH, systémové parametry, pokladníci, oddělení, kreditní karty, měny, kupony, textové logo, menu, přirážky a slevy, přímé klávesy.

Cena 1500,- Kč bez DPH


Obchodní rozpětí
zajišťuje sledování ziskovosti z uskutečně-ných prodejů. Sestavy mohou být tříděny dle různých hledisek (období, odběratelé, druhy pohybů), případně je možné je sumarizovat podle druhu zásob nebo za jednotlivé odběratele. Výsledná data lze exportovat do DBF souborů a ta pak jednoduše analyzovat v Excellu. Program je také schopen pracovat s archivem minulých let bez nutnosti vracení uzávěrek.
Cena 900,- Kč bez DPH

Zákaznický věrnostní systém

n-disk Stáhnout dokumentaci
systém sleduje obraty jednotlivých zákazníků z prodejů uskutečněných ve fakturaci a v maloobchodní pokladně a na základě jejich výše pak přiděluje slevy. Program SKLAD16 umí s těmito slevami, zaznamenávanými do adresáře firem, pracovat a vypočítávat ceny přímo pro konkrétního odběratele. Zákaznické karty slouží k jednodušší identifikaci zákazníka při prodeji maloobchodní pokladnou. Během prodeje lze vyvolat vlastní program a načíst číslo zákazníka z jeho karty (magnetické, s čárovým kódem).
Cena 1950,- Kč bez DPH

Akční ceny na maloobchodní pokladně

n-disk Stáhnout dokumentaci
jsou určeny pro zjednodušení tvorby cen při slevových akcích (např. na základě letáků). V daném období mají určité položky ceníku jinou maloobchodní cenu (nižší, akční). Po zadání maloobchodní akční ceny (vč. DPH) program do zadané "další ceny" v ceníku dosadí cenu bez DPH tak, aby se v době akce správně vypočítala na právě zadanou akční cenu (vč. zaokrouhlení při výpočtu). Počátek a konec akce lze jednoduše nastavit v parametrech pokladny.
Cena 750,- Kč bez DPH

Inventura speciál

n-disk Stáhnout dokumentaci

umožňuje zpracovat a vytisknout podklady pro inventuru k aktuálnímu nebo zadanému dni. Skladové karty vstupující do sestav lze filtrovat dle skupiny zboží (klasifikace). Inventurní sestavy se zobrazují tříděné dle čísla, čárového kódu nebo názvu skladové karty. Dále je možné zvolit, v jakých cenách mají být sestavy vytvořeny (skladové, prodejní, maloobchodní).
Cena 900,- Kč bez DPH

Tisk čárového kódu

Stáhnout demoverzi Stáhnout dokumentaci
program pro tisk čárového kódu EAN 13 a EAN 8 na libovolné tiskárně – laserové, inkoustové, maticové. Tiskne čárový kód přímo z vybraných položek skladu včetně jejich popisu (název, cena a další údaje z ceníku).
Cena 1800,- Kč bez DPH

Ovládací program EuroCR pro registrační pokladny EURO 2000 Alpha

 

 

Zajišťuje nejen propojení registrační pokladny EuroCR s programem pro skladové hospodářství SKLAD, ale také jednoduché a rychlé nastavení pracovních a ovládacích prvků pokladny.

Ovládací program umožňuje:

1) Komunikaci mezi pokladnou EuroCR a programem SKLAD neboli spojení mezi počítačem a pokladnou s možností přenášet:

a) Ceník zboží (seznam PLU) - ze SKLADU do pokladny, s uvedením názvu, prodejní ceny s daní, čísla PLU, čárového kódu, skupiny DPH, a s odkazem na propojení na jiné PLU.

b) Seznam prodejů z pokladny do SKLADU, vytvoření účtenek a odepsání ze stavu skladu. Údaje lze buď jen načíst pro infor- mativní přehled, nebo přenést do SKLADU s výmazem prodejních dat z pokladny.

2) Naprogramování registrační pokladny Euro neboli nastavení následujících údajů a jejich přenos do pokladny: skupiny DPH, systémové parametry, pokladníci, oddělení, kreditní karty, měny, kupony, textové logo, menu, přirážky a slevy, přímé klávesy.

Cena 1500,- Kč bez DPH