A - Teorie podvojného účetnictví


Teoretický kurz A je vhodný nejen pro úplné začátečníky nebo účetní přecházející z daňové evidence, ale například i pro studenty obchodních akademií nebo jako podpůrný prostředek při rekvalifikaci.


Druh kurzu


Dvoudenní teoretické školení s projekcí.


Úvod ke kurzu

K výuce účetnictví existuje celá řada přístupů. Osobní zkušenosti s různými kurzy nás však postupně dovedly k tomu, že jsme začali (zprvu pouze pro interní potřebu při výchově nových zaměstnanců) s výukou podle vlastní metodiky. Výsledky interních školení byly natolik povzbudivé, že jsme se rozhodli nabídnout stejnou službu také našim uživatelům a dalším klientům. Na rozdíl od obvyklých postupů se přednášející lektoři věnují nejprve důkladnému vysvětlení principů účetnictví a teprve po ověření jejich úspěšného zvládnutí je výklad dále konkretizován. Protože školení není svázáno s žádným z účetních programů, může nabízený kurz absolvovat prakticky každý, kdo má zájem se naučit základům účetnictví.


Určení

Teoretický kurz A je vhodný nejen pro úplné začátečníky nebo účetní přecházející z daňové evidence (popř. z jednoduchého účetnictví), ale například i pro studenty obchodních akademií nebo jako podpůrný prostředek při rekvalifikaci.

 

Školení je určeno těm, kteří

 • začínají účtovat v podvojném účetnictví
 • se připravují na přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví
 • dalším zájemcům, kteří chtějí získat nebo obnovit principy podvojného účetnictví.

 

Návaznost


Kurz A je samostatným, ale jeho absolvování může účastníkům výrazně pomoci při dalších typech školení (B1, P1, D1) nebo při specializovaných kurzech (ÚV, ÚZ, UP).


Obsah kurzu


Školení A se věnuje

 • základním principům podvojného účetnictví
 • všeobecným postupům účtování
 • aplikaci teorie účtování na praktických příkladech
 • rozdílům mezi jednoduchým a podvojným účetnictvím

Osnova

 •  Úvod do problematiky podvojného účetnictví (seznámení s právními předpisy)
 • Hlavní knihy v podvojném účetnictví (účetní deník, hlavní kniha, kniha analytické evidence)
 • Rozvaha (aktiva, pasiva)
 • Výsledovka (náklady, výnosy)
 • Základní bilanční rovnice
 • Účtová osnova (účtové třídy, účtové skupiny, analytické účty)
 • Obvyklé strany účtů
 • Praktické příklady (přijaté, vydané faktury, účetní doklady, daňové doklady, účetní – vnitropodnikové doklady)
 • Postupy účtování majetku, zásob, financí, závazků a pohledávek, mezd, DPH atd.
 • Souhrnný příklad

 


V kurzu je obsaženo:

 • vlastní školení
 • tištěné materiály a pomůcky
 • psací potřeby
 • celodenní nápoje a občerstvení