Ovládací program EuroCR pro registrační pokladny EURO 2000 Alpha

Zajišťuje nejen propojení registrační pokladny EuroCR s programem pro skladové hospodářství SKLAD, ale také jednoduché a rychlé nastavení pracovních a ovládacích prvků pokladny.

Ovládací program umožňuje:

1) Komunikaci mezi pokladnou EuroCR a programem SKLAD neboli spojení mezi počítačem a pokladnou s možností přenášet:


a) Ceník zboží (seznam PLU) - ze SKLADU do pokladny, s uvedením názvu, prodejní ceny s daní, čísla PLU, čárového kódu, skupiny DPH, a s odkazem na propojení na jiné PLU.

b) Seznam prodejů z pokladny do SKLADU, vytvoření účtenek a odepsání ze stavu skladu. Údaje lze buď jen načíst pro infor- mativní přehled, nebo přenést do SKLADU s výmazem prodejních dat z pokladny.


2) Naprogramování registrační pokladny Euro neboli nastavení následujících údajů a jejich přenos do pokladny: skupiny DPH, systémové parametry, pokladníci, oddělení, kreditní karty, měny, kupony, textové logo, menu, přirážky a slevy, přímé klávesy.