B5 - Program STEREO - modul Analýzy

 

Školení je určeno uživatelům programu STEREO, kteří se chtějí blíže seznámit s možnostmi a funkcemi modulu Analýzy.

 

Druh kurzu

Jednodenní školení s projekcí a individuální prací na počítači s programem.

 

Určení

Školení je určeno uživatelům programu STEREO, kteří se chtějí blíže seznámit s možnostmi a funkcemi modulu Analýzy.

 

Návaznost


Kurz B5 ve spojení s ostatními kurzy typu „B“ pokrývá celý program STEREO.


Obsah kurzu

Školení B5 je zaměřeno na získávání výstupů v modulu Analýzy. Součástí je také ukázka práce s exportovanými daty v programu Microsoft Excel – například tvorba rozšířených tabulek, grafů apod.

 


V kurzu je obsaženo:

  • vlastní školení
  • tištěné materiály a pomůcky
  • psací potřeby
  • celodenní nápoje a občerstvení