ÚZ - Účetní závěrka
 

 

Školení je určeno uživatelům programu, kteří se chtějí seznámit s problematikou dílčích uzávěrek a provedení samotné účetní závěrky.

 

 

 Druh kurzu

 Jednodenní teoretické školení s projekcí.
 

 

 

Úvod ke kurzu
 

 Průběh školení je zaměřen především na teoretickou a praktickou stránku závěrek v jednotlivých modulech programu.
 

 

 

Určení
 

 Školení je určeno uživatelům programu, kteří se chtějí seznámit s problematikou dílčích uzávěrek a účetní závěrky.
 

 

 

Návaznost
 

 Výhodou je již absolvované školení typu A nebo B1 (popř. D1). Ve spojením s kurzem A a ÚV uzavírá teoretický rozsah potřebný ke správnému vedení a uzavření účetnictví.

 

 

Obsah kurzu

 Školení ÚZ se věnuje
 

 • principům a provedení uzávěrek v jednotlivých modulech
   
 • principům a provedení celkové účetní závěrky a přechodu na nové období
   

 

 

Osnova

 • Účetní závěrka obecně
   
 • Základní pojmy
 • Legislativní rámec
 • Mzdy
 • Kompletace mezd (výpočet průměrného výdělku, ELDP, mzdové listy, vyúčtování)
 • Sklady
 • Kompletace skladů (inventura, účtování metodou A a B, uzávěrka skladů)
 • Majetek
 • Kompletace majetku na leasing (časové rozlišení akontace, převzetí majetku, přenos do ZaP)
 • Kompletace drobného majetku (kontrola zařazení v souladu s interní směrnicí, fyzická inventura)
 • Kompletace dlouhodobého majetku (sumarizace technického zhodnocení, fyzická inventura, přecenění, kontrola daňových odpisů, porovnání účetních a daňových odpisů,
 • uzávěrka majetku)
 • Účetnictví
 • Úplnost účtování
 • Časové rozlišení
 • Přeplatky a nedoplatky
 • Cizí měny, kurzové rozdíly
 • Kompletní inventura účtů dle jednotlivých účtových tříd
 • Výsledky a jejich kontrola
 • Účetní závěrka a státní instituce
 • Účetní výkazy (rozsah výkazů, povinnost odevzdání a zveřejnění, algoritmy, základní kontrolní mechanizmy)
 • Příloha (náležitosti a obsah, povinnost odevzdání a zveřejnění)
 • Daňové přiznání (problematika účetní a daňových odpisů)
 • Závěrkové operace v programu STEREO/DUEL
 • zaúčtování daně z příjmů
 • provedení účetní závěrky
 • kontrola stavů v novém období
 • nastavení parametrů a číselníků pro nové období

 

 

V kurzu je obsaženo:

 

 • vlastní školení
 • tištěné materiály a pomůcky
 • psací potřeby
 • celodenní nápoje a občerstvení