B4 - Program STEREO - moduly MAJETEK a KANCELÁŘ


Školení je určeno uživatelům programu STEREO, kteří již zakoupili nebo uvažují o koupi programu v licenci obsahující také moduly Majetek Kancelář.

 

Druh kurzu

Jednodenní školení s projekcí a individuální prací na počítači s programem.

 

Úvod ke kurzu

Absolventi kurzu B4 by měli rutinně ovládat základní funkce modulů Majetek a Kancelář v programu STEREO včetně návaznosti na modul Účetnictví.

 

Určení

Školení je určeno uživatelům programu STEREO, kteří již zakoupili nebo uvažují o koupi programu v licenci obsahující také modul Majetek a chtějí se blíže seznámit s agendami afunkcemi, které nabízí modul Kancelář.

 

 

 

Návaznost


Kurz B4 ve spojení s ostatními kurzy typu „B“ pokrývá celý program STEREO. Výhodou také může být již absolvované školení typu A (Teorie podvojného účetnictví).

 

Obsah kurzu

 

 

Školení B4 se věnuje

 • aplikaci dosud získaných znalostí o účtování v podvojném účetnictvím v programu STEREO
 • rutinnímu zvládnutí programu STEREO v modulech Majetek a Kancelář
 • výuce používání programu pro specifické činnosti, které se vyskytují v praxi.

Osnova

 • Struktura programu
 • Založení nové firmy a nastavení jejích parametrů
 • Úvod do modulu Majetek
 • Základní nastavení modulu Majetek
 • Dlouhodobý majetek
 • Evidence dlouhodobého majetku
 • Vysvětlení nejdůležitějších údajů v kartě majetku
 • Odpisy
 • odpisové sazby
 • daňové odpisy (podle zákona o DzP)
 • účetní odpisy (podle zákona o účetnictví)
 • rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy
 • Technické zhodnocení majetku
 • Úprava odpisového plánu
 • Evidence již odepisovaného majetku
 • Zaúčtování
 • Tiskové sestavy majetku
 • Majetek na leasing
 • Evidence majetku
 • Tvorba splátkového kalendáře
 • Přenos leasingu do Závazků a pohledávek
 • Přenos leasingu do Účetního deníku
 • Tiskové sestavy majetku na leasing
 • Drobný majetek a Hardware a software
 • Evidence majetku
 • Zařazení
 • Pohyby
 • Tiskové sestavy
 • Úvod do modulu Kancelář
 • Adresář firem a osob
 • Tisk adresních štítků
 • Korespondence
 • Psaní a tisk dopisů
 • Tiskové sestavy
 • Fakturace
 • Vystavené faktury
 • Dobropisy
 • Dodací listy
 • Zálohové faktury
 • Přenos do Závazků a pohledávek
 • Přenos do Účetního deníku
 • Tiskové sestavy
 • Objednávky
 • Vystavené objednávky
 • Přijaté objednávky
 • Kniha jízd
 • Evidence jízd
 • Tiskové sestavy

 


V kurzu je obsaženo:

 • vlastní školení
 • tištěné materiály a pomůcky
 • psací potřeby
 • celodenní nápoje a občerstvení