ÚV - Účetní výkazy

 

Školení je určeno účetním, kteří budou zpracovávat výkazy bez ohledu na programem, se kterým pracují.


Druh kurzu

Jednodenní teoretické školení s projekcí.

 

Úvod ke kurzu

Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit s problematikou zpracování výkazů.

 

Určení

Školení je určeno účetním, kteří budou zpracovávat výkazy bez ohledu na programem, se kterým pracují.

 

Návaznost


Výhodou je již absolvované školení typu A nebo B1 (popř. D1).

 

Obsah kurzu

 

Školení ÚV se věnuje

 • principům zpracování a vytváření výkazů Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Cash flow
 • popisu algoritmů výpočtů a kontrolám.

Osnova

 • Pracovní výkazy
 • Rozvaha – typy rozvahy, aktiva, pasiva, obecně rozvažné účty, hospodářský výsledek rozvažný
 • Výsledovka – typy výsledovek, náklady, výnosy, členění z pohledu daně (daňové, nedaňové), členění z pohledu režimu (provozní, finanční, mimořádné)
 • Základní bilanční rovnice
 • Výkazy ve formuláři
 • Rozvaha
 • základní náhled dle vyhlášky č.500/2002 Sb.
 • aktiva, pasiva, brutto, korekce, netto
 • vazba na pracovní výkaz
 • algoritmy výkazu – odvození vybraných řádků, kompletní algoritmy výkazu v plném rozsahu, speciality, výkaz ve zkráceném rozsahu
 • hledání chyb
 • Výkaz zisku a ztráty
 • základní náhled dle vyhlášky č.500/2002 Sb. – druhové členění, účelové členění
 • vazba na pracovní výkaz
 • algoritmy výkazu – odvození vybraných řádků, kompletní algoritmy, speciality
 • hledání chyb
 • Základní kontrolní mechanizmy
 • Cash-Flow
 • Základní princip
 • Přímá a nepřímá metoda výpočtu
 • Odvození několika řádků
 • Kompletní algoritmy
 • Vlastní výkaz
 • Příklad použití
 • Konstrukce algoritmů
 • Praktické zadání


V kurzu je obsaženo:

 • vlastní školení
 • tištěné materiály a pomůcky
 • psací potřeby
 • celodenní nápoje a občerstvení