B3 - Program STEREO - modul MZDY


Školení je určeno uživatelům programu STEREO, kteří již zakoupili nebo uvažují o koupi programu v licenci obsahující také modul Mzdy.

 

Druh kurzu

Jednodenní školení s projekcí a individuální prací na počítači s programem.

 

Úvod ke kurzu

 

Absolventi kurzu B3 by měli rutinně ovládat základní funkce modulu Mzdy v programu STEREO včetně návaznosti na modul Účetnictví.

 

Určení

Školení je určeno uživatelům programu STEREO, kteří již zakoupili nebo uvažují o koupi programu v licenci obsahující také modul Mzdy.

 

Návaznost

 

Kurz B3 ve spojení s ostatními kurzy typu „B“ pokrývá celý program STEREO. Výhodou také může být již absolvované školení typu A (Teorie podvojného účetnictví).

 

Obsah kurzu

 

Školení B3 se věnuje

 • aplikaci dosud získaných znalostí o účtování v podvojném účetnictvím v programu STEREO
 • rutinnímu zvládnutí programu STEREO v modulu Mzdy
 • výuce používání programu pro specifické činnosti, které se vyskytují v praxi.

Osnova

 • Struktura programu
 • Založení nové firmy a nastavení jejích parametrů
 • Úvod do modulu Mzdy
 • Základní parametry mezd
 • Parametry sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů, nemocenských dávek a pod.
 • Nastavení účtování a přenosu do ZaP
 • Evidence zaměstnanců
 • Vysvětlení nejdůležitějších údajů
 • Pořízení personální karty a princip vazby na ostatní části modulu
 • Nastavení obvyklých hodnot zaměstnanců
 • Tiskové sestavy z evidence zaměstnanců
 • Evidence nepřítomností
 • Docházka
 • Výkaz práce (pro úkolové mzdy)
 • Evidence záloh na mzdu (s přenosem do zpracování mezd i do Účetnictví)
 • Zpracování měsíčních mezd
 • práce ve Zkráceném i Úplném formuláři
 • Kontrola odvodů
 • Zaúčtování mezd
 • přenos do Závazků a pohledávek
 • přenos do Účetního deníku
 • Uzávěrka měsíčních mezd
 • Archiv mezd a tiskové sestavy z archivu
 • Přepočet průměrného výdělku a průměru pro nemocenské dávky

 


V kurzu je obsaženo:

 • vlastní školení
 • tištěné materiály a pomůcky
 • psací potřeby
 • celodenní nápoje a občerstvení