C1 - Program STEREO - modul ÚČETNICTVÍ pro pokročilé

 

Školení je určeno pokročilým uživatelům programu STEREO, kteří znají obecné principy práce a rutinně program ovládají a svoje znalosti chtějí obohatit o speciální a náročnější funkce modulu Účetnictví.

 

Druh kurzu


Jednodenní školení s projekcí a individuální prací na počítači s programem.


Úvod ke kurzu

Pokročilejší funkce a práce v modulu Účetnictví programu STEREO. Obtížné a často řešené problémy na lince technické podpory. Toto školení není určeno pro výuku zadávání dat do jednotlivých agend, ale zaměřuje se především na rozšířené možnosti a funkce modulu.


Určení

Školení je určeno pokročilým uživatelům programu STEREO, kteří znají obecné principy práce a rutinně program ovládají a svoje znalosti chtějí obohatit o speciální a náročnější funkce modulu Účetnictví.


Návaznost

Kurz C1 ve spojení se školením typu B1 zahrnuje z pohledu profesionálního uživatele s rozsáhlým účetnictvím kompletní práci v modulu Účetnictví.


Obsah kurzu


Školení C1 se věnuje

 • pokročilému ovládání modulu Účetnictví v programu STEREO
 • výuce používání programu pro specifické činnosti, které se vyskytují v praxi.

Osnova

 • Obecná charakteristika modulu Účetnictví
 • Ostatní funkce agendy Závazky a pohledávky
 • Kompletní práce při účtování zálohových faktur (s vazbou na zákon o DPH)
 • Komplikace při účtování dobropisů
 • Další možnosti vzájemných zápočtů (vystavení, přijetí)
 • Rozdělení záznamu
 • Zpětné spárování dokladů s platbami
 • Ostatní funkce agendy Účetní deník
 • Přeúčtování mezi účty
 • Kompletní práce s cizími měnami
 • Nastavení parametrů a číselníků
 • Nastavení počátečních stavů
 • Evidence dokladů v cizí měně
 • Účtování dokladů v cizí měně
 • Úhrady dokladů v cizí měně (kombinace měn)
 • Kurzové rozdíly (běžné, přecenění ZaP)
 • Obchod se zahraničím
 • Pořízení z EU
 • Dodání do EU
 • Dovoz ze třetích zemí
 • Vývoz do třetích zemí
 • Účetní výkazy
 • Algoritmy a jejich úprava, nesoulad rozvahy a výsledovky, vlastní výkaz, exporty a ukládání výkazů
 • Závěrka
 • akce po uzávěrce, kontroly a nastavení
 • Pokladna, Banka – soulad účtu a dokladové řady
 • Homebanking
 • Export převodního příkazu
 • Import bankovního výpisu
 • Ostatní účetní případy
 • Pojistné plnění
 • Postoupení pohledávky
 • Pozastávky


V kurzu je obsaženo:

 • vlastní školení
 • tištěné materiály a pomůcky
 • psací potřeby
 • celodenní nápoje a občerstvení